Regionen växer

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

I Business Region Örebro växer människor, företag och idéer. Och vi har plats för fler...

Allt fler människor kommer till Örebroregionen för att arbeta, göra affärer, handla, äta och uppleva. Många stannar kvar. Visst finns det anledningar till detta. Vi har mycket att erbjuda. Med grunden i en stark tradition och kultur av entreprenörskap, innovationer och utveckling utvecklar människor i dagens Örebroregion nya idéer som skapar en mångfald av möjligheter.

I mitten

Regionen har ett fint geografiskt och demografiskt läge, med korta avstånd till miljoner människor. Med en allt mer utbyggd infrastruktur kortar vi dessa avstånd ytterligare. Människor och varor transporterar sig smidigt in och ut och vår region.

Ett starkt näringsliv

Vi är inne i en stark kunskapsutveckling där bl.a. Örebro universitet tillsammans med ett kunskapsintensivt näringsliv och arbetsliv sätter sin prägel på regionen. Det finns ett starkt näringsliv med en mångfald av företag i olika storlekar och branscher. Människor lever goda liv och skapar starka kulturer här.

Branscher som utvecklas

Några branscher som utvecklas starkt i regionen är: Verkstad, IT/telekom, Omsorg, Besöksnäring, Företagstjänster. Regionen har ett diversifierat näringsliv där många branscher utvecklas starkt och framtiden ser ljus ut i det här perspektivet.

Besöksnäringen växer

Besöksnäringen växer, inte bara i antal anställda utan också i förädlingsvärde. Det innebär att det finns utvecklings- och investeringsutrymme, vilket är lovande. Örebroregionen är eftertraktat. Det skapas allt fler jobb, företag och affärsmöjligheter i den här näringen i vår region. 

Fakta

Invånarantal: ca 290 000

Arbetsmarknad: fjärde största arbetsmarknadsregionen i landet

Antal företag: ca 23 000

Fem största arbetsplatserna:  Örebro läns landsting, Humana Assistans AB, Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro universitet, Ahlsell Sverige AB

Sidan uppdaterad 2016-06-16 av broadmin BRO