NKI Nöjd Kund Index

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss!

Löpande Insikt, är en servicemätning av kommunernas företagsservice som drivs av Sveriges kommuner och landsting och vänder sig till dig som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun. Undersökningen använder NKI (Nöjd Kund Index) för jämförelse, och syftet är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen.

En enkät skickas ut till företag som haft myndighetsärenden hos kommunen. De områden som berörs i enkäten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör bland annat vår information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Bra resultat

Sedan mätningen 2014 har kommunerna inom Business Region  Örebro ökat sitt NKI med 3 enheter, från 72 till 75 vilket är ett bra resultat och över medel för samtliga 139 kommuner som deltog mätningen 2016. Totalt har 8 av kommunerna har ett resultat  över 70 vilket är att betrakta som mycket bra. Bäst resultat i regionen får Lekeberg, Askersund och Laxå. Den största ökningen står Lekeberg som som ökde med hela 10 enheter mellan 2014-2016.

 

Fakta

Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer mellan företag och kommuner. Kommunerna inom Business Region Örebro genomför regelbundet en serviceundersökning som baseras på de faktiska ärenden som företag har haft med kommunen.

Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden. Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI).
Samtliga kommuner i Business Region Örebro deltar i denna mätning.

Sidan uppdaterad 2017-09-08 av broadmin BRO