Fakta & analyser

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

Business Region Örebro har låtit analysföretaget Bisnode göra en näringslivsstudie av tillväxten i Örebroregionens företag.
Sammantaget visar studien att företagen har god tillväxt, men att det finns skillnader mellan branscher, företag och delar av länet.

Studien har gjorts för att visa näringslivets utveckling inom bland annat områdena tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Man har också tittat på antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Sammantaget visar studien på god tillväxt i Örebroregionens näringsliv. Studien omfattar 9 584 aktiebolag i länet med sammantaget 67 791 anställda.

  • Några nedslag i studiens slutsatser:
  • Företagen i länet hade en stark konkurrenskraft
  • Mycket stark dominans av Örebro som är motor i länet
  • Svag ökning av antal anställda och relativ svag ökning av förädlingsvärdet
  • Låg företagstillväxt i fem kommuner
  • Minskning av antal anställda som arbetar i storleksklassen 101-500
  • Hälso/sjukvård, Besöksnäring och IT/Telekom är de snabbast växande branscherna
  • Örebro län har ett gap i matchningen mellan utbildning och yrken. Det finns inte lokal arbetskraft till yrken som kräver längre utbildning

Klicka här och ta del av hela länsrapportenPDF


Sidan uppdaterad 2016-01-08 av broadmin BRO