Ljusnarsberg

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

Ett nav i Bergslagen

Ljusnarsbergs kommun med Kopparberg som största ort ligger i norra Örebro län, med gräns mot Dalarna. Kommunen präglas av en vacker natur och har en rik kulturhistoria som format såväl tätort som landsbygd. Tack vare ett näringsliv i utveckling, närhet till flera större städer och täta tåg- och bussavgångar är det lätt att bo, arbeta och skapa sig en framtid i vår kommun.

Här är det nära

I ett litet samhälle finns stora möjligheter att möta varje människas behov. Det finns en närhet mellan invånare, kommunens verksamheter och de som styr – vägen är aldrig lång för den som vill få sin röst hörd. För dig som har barn är det nära till förskola och skola. För dig som driver eller skulle vilja driva företag, finns goda förbindelser och korta beslutsvägar. För dig som är äldre finns närhet till tryggt boende och omsorg.

Vision

I Ljusnarsberg strävar vi efter att skapa en socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar kommun. Vi skapar hållbarhet genom att visa öppenhet mot kommunens medlemmar, och genom att skapa en miljö där människor kan mötas och uppleva saker tillsammans. Vi premierar kunskap och kompetens, och lyfter fram innovativa lösningar och entreprenörskap. Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för bästa möjliga betingelser för varje medborgare, varje befintligt företag och för nyetableringar.

Fakta

Invånarantal: ca 5 000

Antal företag: ca 150

Största arbetsplatserna: Kopparbergs Bryggeri AB och Ahlstrom Ställdalen AB

Sidan uppdaterad 2018-02-27 av broadmin BRO