Kumla

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

Stark tillväxt

Kumla kommun har under 2000-talet haft en stark befolkningstillväxt. Idag bor drygt 21 000 personer i Kumla kommun, byggnation av både flerfamiljshus och villor skapar underlag för fortsatt tillväxt. Kumla kommuns mål är att planera och arbeta för att år 2025 bli 25 000 invånare.

Centralt läge

Kumla kommun ligger centralt i Sverige både utifrån Sveriges befolkningsmässiga centrum och utifrån infrastruktur samt kommunikationer. Sveriges befolkningsmässiga centrum ligger några mil söder om Kumla kommun och i vår sydliga kommungranne Hallsberg. Detta gör också att inom en radie på 30 mil så når vi mer än 70 procent av Sveriges befolkning. Regionens flygplats ligger 20 kilometer nordväst om Kumla. Härifrån avgår reguljär-, gods- och chartertrafik. Örebro Airport är Sveriges fjärde största godsflygplats. Från Kumla avgår mer än 50 tågturer i riktning söderut och till Hallsberg med restid sex minuter. Motsvarande norrut är också ett 50-tal turer per vardag till Örebro och restid på 11-13 minuter. Igenom Kumla kommun går E20 Göteborg-Stockholm och i nord-sydlig riktning går Bergslagsdiagonalen R50. Kumla har ett mycket bra läge för både kommunikation och transporter. Ett flertal logistiketableringar har skett i Kumla kommun.

Bra företagsklimat

I Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat har Kumla kommun under de senaste mätningar i genomsnitt haft det bästa näringslivsklimatet i Örebro län.

Besöksmål

Kumla kommun har många trevliga besöksmål, se mer på www.kumla.se
Konst på Hög som på den konstgjorda och mer än 100 meter över Närkes slätten har en mycket sevärd skulptursamling med Sveriges ledande nutida konstnärer. Upp till högens topp finns Sveriges längsta trappa med 427 trappsteg.

Fakta

Invånarantal: ca 21 400.

Arbetsmarknad: Tillhör den fjärde största arbetsmarknadsregionen i Sverige.

Antal företag: ca 1 700.

Fem största arbetsplatserna: Kumla kommun, Ericsson, Kriminalvården, Orkla, Fortum Waste Solutions

Läge: 70% av Sveriges befolkning nås inom en radie på 30 mil. Centralt läge mellan Stockholm, Göteborg och Oslo.

Infrastruktur: 20 km till flygplats med reguljär, gods- och chartertrafik. Viktiga vägar är E20, R50, R51 och R52. Igenom kommunen passerar Västra Stambanan och Godsstråket i Bergslagen.

Sidan uppdaterad 2018-02-27 av broadmin BRO