Karlskoga

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

I Alfred Nobels anda

Karlskoga kommun ligger i Värmlands landskap och tillhör Örebro län. Vi har ett naturskönt läge vid sjön Möckeln. Geografiskt ligger vi strategiskt med Stockholm, Göteborg och Oslo inom en radie av 30 mil. Innovatören, entreprenören och humanisten Alfred Nobel präglar näringslivet och samhället i Karlskoga. Ett tydligt tecken på detta är att här registreras år efter år flest antal patent per invånare i riket.

Spännande näringsliv

Karlskoga har ett differentierat näringsliv med närmare 2 300 företag. Kärnan är den högteknologiska industrin. Här finns ett internationellt erkänt stort teknikkunnande inom försvarsindustri och kemisk industri. Detta bidrar till att den lokala arbetsmarknaden erbjuder spännande arbetstillfällen med stora möjligheter till olika spetskompetenser. Karlskoga är en av Sveriges ingenjörstätaste orter. Här finns producerande enheter och forsknings-anläggningar med hög kompetens och ett brett internationell nätverk. Ett gediget yrkeskunnande inom tillverkningsindustrin har gott renommé i hela världen.

Gemensam satsning på företagande, forskning och innovation

Saab Dynamics, Karlskoga kommun och Örebro universitet har undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsätta utvecklandet av Karlskoga Science Park, stärka forskning och utbildning inom teknik- och simuleringsområdet samt stimulera tillväxt och innovation.

Teknik, tjänster, kultur och upplevelser

Karlskogas mycket stolta motorsporttraditioner har skapat ett samarbete mellan kommunen, det regionala näringslivet och utbildningssektorn under rubriken The Heart Of Racing. En del i detta är att skapa ett årligt återkommande evenemang i juni ”Motorsportveckan” med tävlingar, uppvisningar och kreativa möten. Där erbjuds och underlättas för entusiastiska föreningar, näringsidkare inom besöksnäringen samt andra aktörer att genom detta event att sätta Karlskoga på kartan.

Handelsstad

Utvecklingen av Karlskoga som handelsstad fortsätter – fler lockas att handla lokalt, med ett brett affärsutbud inom de flesta branscher inom dagligvaru- och annan handel och genom förbättring av tillgänglighet och trivsel. Satsningen på shoppingområden och Biltemas etablering 2013 ger goda spin off-effekter och gör Karlskoga till en intressant marknad att etablera sig på.

Samverkar för att göra skillnad

I Karlskoga genomsyras utbildningen från förskolan ända upp till forskning av naturvetenskap och teknik. Nära samarbete mellan skola och näringsliv har bland annat skapat en unik nationell yrkeshögskoleutbildning inom energetiska material och explosiva och brandfarliga ämnen. Möckelngymnasiet är den största enskilda satsningen i Karlskoga kommun på många år. En ny gymnasieskola för ca 330 miljoner är en satsning på våra ungdomar och deras framtid.

Vår gemensamma vision:

År 2020 är Karlskoga känt som möjligheternas stad, där du som enskild individ, oavsett bakgrund eller kön, kan göra skillnad, får lyckas och enkelt kan samverka med andra. Det finns en stark vi-anda mellan individer, aktörer och samhällets sektorer. Det är självklart att vi drar nytta av varandras styrkor och kompetenser.

Fakta

Invånarantal: drygt 30 000

Antal företag: 2 300

Fem största arbetsplatserna: Karlskoga kommun, Karlskoga lasarett, Transcom AB, SAAB Bofors Dynamics, BAE Systems

Sidan uppdaterad 2018-02-27 av broadmin BRO