Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

Företagare ger bra betyg åt regionens kommuner i servicemätning

Företagare ger Örebroregionens kommuner bra betyg för myndighetsutövning i en nationell servicemätning om företagsklimat. I regionen klättrar Lekeberg upp till 5:e plats med ett nöjd kundindex på 81. Örebro står för den högsta placeringen bland större jämförbara kommuner.

- Resultatet i mätningen är ett styrkebesked. Inte bara för länets kommuner och den position vi står i när det gäller tillväxt genom företagsklimatet. Det är också ett bevis på att samarbetet inom Business Region Örebro är en fungerande modell. I mätningen går det bra för alla medlemskommuner, och det gör det för att vi hjälper och inspirerar varandra, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Mätningen och jämförelsen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. Undersökningen mäter kvaliteten i kommunernas myndighetsutövning och service mot företag i 139 kommuner. Alla kommuner i Business Region Örebro deltar i undersökningen.

Den öppna jämförelsen i Företagsklimat 2016 bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016. Företagarna har svarat på frågor om bl.a. bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Mätningen visar att snittvärdet för nöjd kundindex (NKI) har ökat från 71 till 75 för de elva kommunerna som ingår i Business Region Örebro. Lekeberg kommun, med NKI 81, har bäst resultat av de undersökta kommunerna i regionen och har också gjort den största förbättringen jämfört med förra mätningen.

- Vi är väldigt glada åt det positiva resultatet och att våra företagare är så nöjda med de kontakter de har haft med oss. Samtidigt är vi ödmjuka inför att det hela tiden finns behov av förbättringar i vårt arbete med service till företagen. Utvecklingen för hela Business Region Örebro är ett gott exempel på vad lagarbete kan skapa, oerhört positivt för vår region och därmed även för oss, säger Anna Andréasson, näringslivs- och utvecklingschef i Lekeberg.

Örebro kommun är en viktig regional motor i regionens näringslivsarbete och placerar sig på plats 21 i rankingen med ett NKI på 77.

- Det är väldigt roligt att vår service och myndighetsutövning får denna positiva respons och vi vill tacka alla som varit med och svarat på enkäten. Era svar har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete och för att möta upp näringslivets behov. Vi jobbar nu vidare med att bibehålla och stärka servicen till företagen inom kommunen och i regionen, säger Fredrik Forsberg, näringslivsdirektör, Örebro kommun.

Resultatet för kommunerna inom Business Region Örebro:

Kommun

NKI
2016

Ranking
2016

Lekeberg

81

5

Askersund

80

7

Laxå

78

16

Örebro

77

21

Kumla

77

22

Karlskoga

76

24

Hallsberg

75

36

Lindesberg

72

63

Hällefors

68

110

Ljusnarsberg

68

112

Nora

60

138

Källa: SKL Öppen jämförelse i Företagsklimat 2016. Högst NKI-värde är 100.

Mer information om mätningen finns härlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2017-04-25 av broadmin BRO