Forum för logistik

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

Nätverket "Forum för logistik"

Forum för logistik är ett nätverk för kunskaps-, erfarenhets- och utvecklingsutbyte mellan näringsliv, kommuner, universitet och andra intressenter. Ett starkt nätverk för branschen ökar attrak­tionskraften för både befintliga företag och nyetableringar.

Örebroregionens ställning som logistikcentrum har stärkts på senare år och tillsammans kan vi arbeta för att den positionen ska behållas.

Vill vi uppnå att:

  • Näringslivet är engagerat och välinformerat i arbetet med att utveckla Örebroregionen till ett starkt logistikcentrum
  • Forum för logistik är ett diskussionsforum för frågor runt logistik
  • Affärsnytta skapas för både företagen och kommunerna
  • Logistikbranschen ges möjlighet att påverka i infrastruktur- och planeringsfrågor
  • Kompetensförsörjningen till företagen utvecklas
  • Näringslivet och Örebro universitet får möjlighet att mötas kring logistikfrågor

Bli med

Är du verksam inom transport, lager, handel, utbildning eller distribution är Forum för logistik ett nätverk för dig, och det kostar inget att vara med. Däremot vill vi gärna att du bidrar med dina kunskaper, tankar och idéer om hur vi tillsammans kan göra vår region ännu mer attraktiv som logistikcentrum. Vi träffas ca 4 ggr/år och varvar våra träffar med föredrag, studiebesök och intressanta diskussioner.

Nytta

Genom Forum för logistik får du som medlem tillgång till ett nätverk av företag och personer som har ett genuint intresse att främja utvecklingen av Örebroregionen som logistikcentrum. Forum för logistik blir en kanal för ett effektivt informations- och affärsutbyte medlemmarna emellan, och ett forum där nya samarbetsprojekt kan initieras och utvecklingsfrågor drivas.

Utmaningar för vår region är bland annat att:

·         Utveckla regionens utbildningsutbud inom logistikområdet

·         Förbättra och utveckla infrastrukturen och viktiga logistik funktioner

·         Utveckla marknadsföringen av det geografiska läget för etable­ring av logistikföretag

·         Engagera näringslivet i viktiga infrastruktur- och planeringsfrågor

·         Attrahera fler kvinnor till branschen

·         Utveckla kontakten och samarbetet mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor

·         Utveckla regionens kompetens


Sidan uppdaterad 2018-04-23 av broadmin BRO