Logistik

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

Örebroregionen har en lång tradition som logistikcentrum

Den demografiska mittpunkten finns i området vilket möjliggör för företagen att kunna erbjuda sina kunder en hög leveransservice över hela Skandinavien. Det finns en välutvecklad infrastruktur med Nordens logistiska järnvägspunkt i Hallsberg. De stora vägarna E18, E20 och Bergslagsdiagonalen har sina stråk genom regionen. Inte minst Örebro fraktflygplats är under stor utveckling.

Örebroregionen placerar sig på andra plats i Intelligent Logistiks ranking av Sveriges bästa logistiklägen 2016.

Många har valt att etablera sig i Örebroregionen

När man studerar vilka företag som etablerat sig här så framträder ett tydligt mönster - det är företag som vill uppnå hög leveransservice i Norden till en optimal logistikkostnad.

Det är enkelt att etablera sig i Örebroregionen

Vi har cirka 500 ha etableringsklar mark för er som vill verka och utvecklas i Sveriges bästa logistikläge. Vi har också representanter redo att hjälpa dig igenom hela etableringsprocessen.

Det är enkelt att verka i Örebroregionen

Ett utvecklat industrikluster gör att det finns god tillgång till personal och annan logistisk service i Örebroregionen. Det möjliggör en kort ledtid från beslut om etablering till att man verkligen är igång. När man väl har etablerat sig finns det sedan goda förutsättningar för en effektiv drift.

Vi vill hjälpa dig

Business Region Örebro är ett samarbete mellan 11 kommuner i regionen och syftar bl.a. till att utveckla den logistiska verksamheten i regionen. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ytterligare information.

Sidan uppdaterad 2018-04-23 av broadmin BRO