Yrkeshögskoleutbildning

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

En eftergymnasial utbildning

Yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska ge en kvalificerad kompetens inom en specifik yrkesroll och erbjuds bara inom yrken där det finns en uttalad efterfrågan. Innehåll och inriktning kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Utbildningarna är ofta 2-åriga och anordnas av utbildningsföretag, kommuner, landsting m.fl.

I samarbete med företagen

Yh-utbildning genomförs alltid i nära samarbete med företag i den bransch som berörs. Företagen är med och påverkar under hela resan, genom att delta i ledningsgrupper, erbjuda LIA-platser och vara föreläsare. LIA (lärande i arbete) innebär att delar av utbildningen förläggs till arbetsplatsen. Den studerande får pröva sin kommande yrkesroll och företaget får lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Yh-utbildningar i Örebro län

1306 ansökningar lämnades in i år till Yh-myndigheten, 38 av dessa avsåg utbildningar i Örebro län. Sju ansökningar beviljades i år, vilket är färre än föregående år, den vanligaste motiveringen till avslag är konkurrens om statsbidrag. Nationellt beviljades 351 ansökningar, vilket motsvarar ca 20 300 studerandeplatser. Flest platser beviljades inom utbildningsområdena Ekonomi, administration och försäljning, Samhällsbyggnad och byggteknik, Hälso- och sjukvård, Socialt arbete. Ett 20-tal utbildningar har planerade starter till hösten i länet, bl.a. VVS-ingenjör som är en helt ny utbildning. Mer information om vilka yh-utbildningar som kan sökas 2017 i Örebro län hittar du på Yrkeshögskolans webbplatslänk till annan webbplats.

Fakta om Yh

Yh är en utbildningsform som stadigt växer i Sverige och i länet och utbudet utvecklas ständigt. Utbildningsanordnare, privata och offentliga, ansöker till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få bedriva utbildningen. Ansökningar görs i september varje år. Beslut kommer i januari påföljande år och omfattar normalt två utbildningsstarter, därför förändras utbildningsutbudet varje termin.
Ett krav för beviljande är att utbildningen är en starkt efterfrågan av aktuell bransch. Arbetsgivare måste visa på ett tydligt anställningsbehov och vara engagerade i utbildningarna för att dessa ska ha en möjlighet att få starta.

Sidan uppdaterad 2017-03-16 av broadmin BRO