Organisationer

Tipsa:

Dela på Twitter Dela på Facebook

I Business Region Örebro arbetar många med att skapa ännu bättre förutsättningar för människor som startar och driver företag! Här hittar du organisationer som arbetar med olika tjänster när det gäller entreprenörskap och affärsutveckling.


Alfred Nobel Science Park
Alfred Nobel Science Park arbetar tillsammans med forskning och företag för att generera innovativa idéer som kan leda till nya produkter, tjänster och/eller metoder. Vi skapar förutsättningar för framgångsrika samarbeten mellan företag, forskare och samhällets aktörer. Vi bidrar också till tillväxten av den unika kompetens som finns i Örebroregionen inom våra fokusområden Robotik och Tillverkningstekniskt Centrum (TTC).
http://alfrednobelsp.se/länk till annan webbplats

Almi Företagspartner

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter Almi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi ägs av staten tillsammans med regionala offentliga ägare och finns nära kunderna på 40 orter över hela landet.
http://www.almi.se/Malardalen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Arbetsförmedlingen finns där behoven finns, i hela landet. Alla Arbetsförmedlingens tjänster är avgiftsfria.
http://www.arbetsformedlingen.se/länk till annan webbplats

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige, stärker Business Sweden vårt land som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del av Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling, events och riktade satsningar.
http://www.business-sweden.se/länk till annan webbplats

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Coompanion erbjuder personlig rådgivning – även online. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande.
http://coompanion.se/länk till annan webbplats

Drivhuset

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar Drivhuset framtidens företag och fler entreprenöriella individer.
http://drivhuset.se/orebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Bakom nätverket i Sverige står 15 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera.
http://www.enterpriseeurope.se/länk till annan webbplats

Inkubera

På uppdrag av regionens näringsliv och offentlig sektor har Inkubera fått den spännande uppgiften att ge ett samordnat stöd till utvecklingen av nya företag, med fokus på innovativ teknik och kunskap och med tydlig tillväxtpotential.
http://www.inkubera.se/länk till annan webbplats

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.
http://lansstyrelsen.se/orebrolänk till annan webbplats

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och moderorganisation för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.
http://www.nyforetagarcentrum.comlänk till annan webbplats

Region Örebro län

På Region Örebro län kan du ansöka om företagsstöd.  Dessa stöd ska hjälpa länets företag för att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Som en del av insatserna för regional tillväxt kan Regionen ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling.
http://regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/länk till annan webbplats

Region Örebro län ger stöd till anställda som har idéer som kan förenkla tillvaron, lösa problem eller spara tid, från idé till färdig produkt eller tjänst
http://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Naringsliv--innovationer/Innovationssluss1/länk till annan webbplats

Robotdalen

Robotdalens uppdrag är att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation, med fokus på lösningar för industri, tunga fordon samt hälsosektorn.
http://www.robotdalen.se/sv/länk till annan webbplats

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
http://ungforetagsamhet.se/orebrolänk till annan webbplats

VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Uppgiften är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.
http://vinnova.se/länk till annan webbplats

Örebro universitet

Många gynnas av en god samverkan med Örebro universitet. Det bidrar till att skapa såväl samhällsnytta som tillväxt.
http://oru.se/Samverkan/länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2017-06-19 av broadmin BRO